12:39:16 AM 1399 / 04 / 24
   

   


سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 

اخبار معاونتسمینارها و همایش هااخبار دانشگاهPhD by Researchکمیته تحقیقات دانشجویی

 
واحد امور کارگاههای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار میکند:

--1399 / 04 / 23  -14:8 تعداد مشاهدات :6


--1399 / 04 / 23  -13:34 تعداد مشاهدات :24


--1399 / 04 / 22  -9:10 تعداد مشاهدات :94


--1399 / 04 / 21  -14:21 تعداد مشاهدات :18


--1399 / 04 / 09  -13:21 تعداد مشاهدات :82


--1399 / 04 / 03  -8:9 تعداد مشاهدات :154


--1399 / 03 / 24  -13:49 تعداد مشاهدات :177


--1399 / 03 / 24  -10:53 تعداد مشاهدات :66

بازنگری اردیبهشت 99

--1399 / 03 / 13  -8:42 تعداد مشاهدات :200


--1399 / 03 / 10  -9:22 تعداد مشاهدات :82

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

 

 

 

 

 

 

 
دانشگاه علوم پزشکی البرز در نظر دارد:

--1399 / 02 / 20  -7:54 تعداد مشاهدات :94

دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نظر دارد:

--1399 / 02 / 07  -11:59 تعداد مشاهدات :118

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نظر دارد:

--1399 / 02 / 07  -11:56 تعداد مشاهدات :118

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله در نظر دارد:

--1399 / 02 / 02  -13:17 تعداد مشاهدات :119

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در نظر دارد:

--1399 / 01 / 26  -8:58 تعداد مشاهدات :139

دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد:

--1398 / 12 / 19  -12:52 تعداد مشاهدات :181

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارد:

--1398 / 12 / 19  -12:39 تعداد مشاهدات :167

دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نظر دارد:

--1398 / 12 / 19  -12:13 تعداد مشاهدات :161

 

--1399 / 03 / 24  -13:47 تعداد مشاهدات :56


--1399 / 01 / 24  -10:51 تعداد مشاهدات :124


--1398 / 11 / 20  -9:14 تعداد مشاهدات :338


--1398 / 10 / 07  -10:15 تعداد مشاهدات :362


--1398 / 10 / 04  -8:36 تعداد مشاهدات :301


--1398 / 07 / 07  -9:0 تعداد مشاهدات :421


--1398 / 06 / 26  -10:15 تعداد مشاهدات :359


--1398 / 06 / 03  -10:38 تعداد مشاهدات :571

ویژه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

--1398 / 04 / 10  -6:50 تعداد مشاهدات :462

ویژه اساتید علوم بالینی

--1398 / 04 / 10  -6:49 تعداد مشاهدات :354


--1398 / 03 / 18  -8:20 تعداد مشاهدات :299

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:

--1398 / 02 / 15  -10:13 تعداد مشاهدات :399