9:23:46 AM 1398 / 06 / 02
   

   


سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 

اخبار معاونتسمینارها و همایش هااخبار دانشگاهPhD by Researchکمیته تحقیقات دانشجویی

 

--1398 / 05 / 30  -14:40 تعداد مشاهدات :50


--1398 / 05 / 30  -12:14 تعداد مشاهدات :8


--1398 / 05 / 08  -12:19 تعداد مشاهدات :106


--1398 / 05 / 07  -12:52 تعداد مشاهدات :79


--1398 / 05 / 07  -12:18 تعداد مشاهدات :66


--1398 / 04 / 30  -12:16 تعداد مشاهدات :97


--1398 / 04 / 30  -11:22 تعداد مشاهدات :70


--1398 / 04 / 26  -11:39 تعداد مشاهدات :88


--1398 / 04 / 19  -12:20 تعداد مشاهدات :145


--1398 / 04 / 16  -7:59 تعداد مشاهدات :147

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

 

 

 

 

 

 

 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در نظر دارد:

--1398 / 03 / 26  -11:24 تعداد مشاهدات :96

دانشگاه علوم پزشکی ایران در نظر دارد:

--1398 / 03 / 26  -10:19 تعداد مشاهدات :95

دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر دارد:

--1398 / 03 / 22  -9:14 تعداد مشاهدات :84

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نظر دارد:

--1398 / 03 / 18  -9:12 تعداد مشاهدات :74

دانشگاه علوم پزشکی البرز در نظر دارد:

--1398 / 03 / 11  -8:11 تعداد مشاهدات :94

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارد:

--1398 / 02 / 29  -9:26 تعداد مشاهدات :97

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد:

--1398 / 02 / 29  -8:8 تعداد مشاهدات :99

دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نظر دارد:

--1398 / 02 / 29  -7:55 تعداد مشاهدات :107

 
ویژه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

--1398 / 04 / 10  -6:50 تعداد مشاهدات :56

ویژه اساتید علوم بالینی

--1398 / 04 / 10  -6:49 تعداد مشاهدات :48


--1398 / 03 / 18  -8:20 تعداد مشاهدات :69

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:

--1398 / 02 / 15  -10:13 تعداد مشاهدات :123

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:

--1398 / 02 / 15  -10:11 تعداد مشاهدات :106

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:

--1398 / 02 / 08  -12:36 تعداد مشاهدات :144


--1398 / 01 / 20  -9:39 تعداد مشاهدات :145

نتایج دومین طرح MedIdeaکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه اعلام شد.

--1397 / 10 / 23  -9:14 تعداد مشاهدات :229


--1397 / 10 / 08  -13:23 تعداد مشاهدات :229


--1397 / 09 / 07  -15:1 تعداد مشاهدات :293

قابل توجه تمامی دانشجویان

--1397 / 08 / 05  -13:23 تعداد مشاهدات :252


--1397 / 07 / 04  -11:49 تعداد مشاهدات :406