1:44:15 PM 1397 / 11 / 03
   


   


سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 

اخبار معاونتسمینارها و همایش هااخبار دانشگاهPhD by Researchکمیته تحقیقات دانشجویی

 

--1397 / 11 / 03  -10:4 تعداد مشاهدات :27


--1397 / 11 / 03  -8:4 تعداد مشاهدات :15


--1397 / 11 / 02  -14:32 تعداد مشاهدات :28


--1397 / 11 / 02  -14:20 تعداد مشاهدات :15


--1397 / 10 / 26  -15:4 تعداد مشاهدات :132

قابل توجه دانشجویان ، اساتید ، کارکنان وجامعه پزشکی

--1397 / 10 / 24  -12:57 تعداد مشاهدات :38


--1397 / 10 / 23  -8:47 تعداد مشاهدات :134


--1397 / 10 / 22  -11:6 تعداد مشاهدات :58


--1397 / 10 / 21  -21:5 تعداد مشاهدات :83

با حضور آقای دکتر ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت متبوع

--1397 / 10 / 19  -9:50 تعداد مشاهدات :105

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

 

 

 

 

 

 

 
دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد...

--1397 / 02 / 04  -8:17 تعداد مشاهدات :311

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد...

--1396 / 12 / 28  -8:35 تعداد مشاهدات :328

دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر دارد...

--1396 / 12 / 28  -8:19 تعداد مشاهدات :279

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نظر دارد...

--1396 / 12 / 16  -8:13 تعداد مشاهدات :300

دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نظر دارد...

--1396 / 12 / 14  -9:23 تعداد مشاهدات :271

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد...

--1396 / 12 / 10  -8:17 تعداد مشاهدات :293

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نظر دارد...

--1396 / 12 / 09  -8:30 تعداد مشاهدات :283

دانشگاه علوم پزشکی یزد در نظر دارد...

--1396 / 12 / 07  -12:31 تعداد مشاهدات :296

 
نتایج دومین طرح MedIdeaکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه اعلام شد.

--1397 / 10 / 23  -9:14 تعداد مشاهدات :39


--1397 / 10 / 08  -13:23 تعداد مشاهدات :41


--1397 / 09 / 07  -15:1 تعداد مشاهدات :93

قابل توجه تمامی دانشجویان

--1397 / 08 / 05  -13:23 تعداد مشاهدات :101


--1397 / 07 / 04  -11:49 تعداد مشاهدات :201


--1397 / 07 / 01  -15:8 تعداد مشاهدات :116


--1397 / 06 / 13  -14:58 تعداد مشاهدات :97


--1397 / 06 / 13  -14:53 تعداد مشاهدات :99


--1397 / 06 / 05  -7:58 تعداد مشاهدات :101


--1397 / 05 / 29  -12:48 تعداد مشاهدات :104


--1397 / 04 / 09  -12:29 تعداد مشاهدات :166


--1397 / 03 / 31  -10:16 تعداد مشاهدات :166