5:54:35 AM 1395 / 06 / 03
   
   


سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 

اخبار معاونتسمینارها و همایش هااخبار دانشگاهPhD by Research

 

--1395 / 05 / 19  -8:55 تعداد مشاهدات :72

وزارت بهداشت اعلام کرد .....

--1395 / 05 / 19  -8:45 تعداد مشاهدات :53


--1395 / 05 / 17  -10:38 تعداد مشاهدات :73


--1395 / 05 / 13  -13:43 تعداد مشاهدات :146

موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران برگزار می کند ........

--1395 / 05 / 10  -9:32 تعداد مشاهدات :97

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اعلام کرد ....

--1395 / 05 / 04  -9:33 تعداد مشاهدات :83


--1395 / 05 / 02  -12:23 تعداد مشاهدات :113

اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کاشان اعلام کرد ...

--1395 / 04 / 19  -9:57 تعداد مشاهدات :138

ریاست جمهوری اعلام کرد .....

--1395 / 04 / 10  -8:25 تعداد مشاهدات :114

استان اصفهان برگزار می کند .....

--1395 / 04 / 08  -10:29 تعداد مشاهدات :151

 

--1395 / 05 / 12  -9:18 تعداد مشاهدات :57

دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می کند .....

--1395 / 05 / 12  -9:3 تعداد مشاهدات :63

دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می کند ....

--1395 / 05 / 11  -8:32 تعداد مشاهدات :53

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار می کند ....

--1395 / 05 / 10  -10:17 تعداد مشاهدات :67

تهران برگزار می کند.....

--1395 / 05 / 05  -8:1 تعداد مشاهدات :75

دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می کند.....

--1395 / 04 / 29  -8:20 تعداد مشاهدات :82

دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار می کند.....

--1395 / 04 / 28  -12:4 تعداد مشاهدات :83

دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار می کند.....

--1395 / 04 / 28  -11:52 تعداد مشاهدات :92

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

 

 

 

 

 

 

 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان اعلام کرد .....

--1395 / 04 / 27  -13:44 تعداد مشاهدات :100

دانشگاه علوم پزشکی سمنان اعلام کرد ....

--1395 / 04 / 10  -8:1 تعداد مشاهدات :126

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد اعلام کرد...

--1395 / 03 / 29  -12:7 تعداد مشاهدات :146

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز اعلام کرد...

--1395 / 03 / 29  -11:44 تعداد مشاهدات :135


--1395 / 02 / 15  -9:47 تعداد مشاهدات :276


--1395 / 01 / 19  -8:22 تعداد مشاهدات :313


--1394 / 12 / 15  -10:30 تعداد مشاهدات :407

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران اعلام کرد...

--1394 / 12 / 10  -8:59 تعداد مشاهدات :395