12:10:38 PM 1396 / 11 / 29
   
   


سایت مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم
پرتال استان اصفهان

 

اخبار معاونتسمینارها و همایش هااخبار دانشگاهPhD by Researchکمیته تحقیقات دانشجویی

 
دارای امتیاز بازآموزی

--1396 / 11 / 28  -11:45 تعداد مشاهدات :24


--1396 / 11 / 26  -12:13 تعداد مشاهدات :46


--1396 / 11 / 26  -9:22 تعداد مشاهدات :34


--1396 / 11 / 25  -13:51 تعداد مشاهدات :54

با موضوع : Benefits of exercise in type 2 diabetes mellitus

--1396 / 11 / 23  -13:38 تعداد مشاهدات :73


--1396 / 11 / 23  -11:55 تعداد مشاهدات :49


--1396 / 11 / 23  -8:40 تعداد مشاهدات :43


--1396 / 11 / 21  -12:8 تعداد مشاهدات :33


--1396 / 11 / 21  -11:15 تعداد مشاهدات :33


--1396 / 11 / 21  -11:4 تعداد مشاهدات :20

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 

 

 

 

 

 

 

 
دانشگاه علوم پزشکی همدان در نظر دارد ......

--1396 / 03 / 23  -10:45 تعداد مشاهدات :600

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نظر دارد.........

--1396 / 03 / 23  -10:10 تعداد مشاهدات :546

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

--1396 / 03 / 16  -13:33 تعداد مشاهدات :546

دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد اعلام کرد.........

--1396 / 03 / 03  -12:52 تعداد مشاهدات :558

دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد.........

--1396 / 02 / 16  -11:35 تعداد مشاهدات :589

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد.........

--1395 / 12 / 17  -9:14 تعداد مشاهدات :869

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اعلام کرد.........

--1395 / 12 / 17  -8:18 تعداد مشاهدات :817

دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرد.........

--1395 / 12 / 14  -11:7 تعداد مشاهدات :841

 

--1396 / 10 / 06  -14:6 تعداد مشاهدات :128

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند..

--1396 / 10 / 02  -8:9 تعداد مشاهدات :128

کمیته تحقیقات دانشجویی با همکاری مرکز رشد دانشگاه برگزار می کند..

--1396 / 07 / 18  -13:36 تعداد مشاهدات :280

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در کنگره دانشجویی قزوین

--1396 / 07 / 12  -13:35 تعداد مشاهدات :270

کمیته تحقیقات دانشجویی اعلام کرد...

--1396 / 07 / 12  -13:30 تعداد مشاهدات :297

کمیته تحقیقات دانشجویی اعلام کرد...

--1396 / 07 / 11  -8:17 تعداد مشاهدات :267